Valodas vakaru ciklā dzejnieks Imants Auziņš

Valodas vakari O. Vācieša muzejā Imants_Auzins_web-01

„Un es tieši gāju vārdu meklēt”

(O.Vācietis) 

 

            Latviešu valodas aģentūra sadarbībā ar O. Vācieša muzeju 2010. gadā aicina uz valodas vakaru ciklu O. Vācieša muzejā Rīgā, O. Vācieša ielā 19. Pasākumi notiek katra mēneša pēdējā trešdienā plkst. 1800.

24. novembrī plkst. 1800 laipni aicinām uz tikšanos valodas vakaru ciklā „Un es tieši gāju vārdu meklēt” ar dzejnieku Imantu Auziņu.

I. Auziņa pirmais dzejoļu krājums „Es vaicāju sirdij” iznāca 1961. gadā, kopā izdoti 16 dzejoļu krājumi un 3 izlases, savukārt tēlojumi un apceres iznākuši 6 krājumos. I. Auziņš devis ieguldījumu arī latviešu poēmas un balādes žanra attīstībā, izdoti arī atdzejojumu krājumi.

Tikšanos ar dzejniekiem, rakstniekiem un tulkotājiem sarunu galvenais temats – valoda un literatūra laikmetu griežos, valoda kultūrvēsturiskā skatījumā.

21. gs. arvien vairāk apzināmies, ka valoda ir ne tikai tautas gara un vienotības simbols, bet arī kultūras vērtība. Daiļliteratūrā valoda veic īpašu uzdevumu – kā satura atklāsmes un īstenības mākslinieciskās atveides līdzeklis.

Kā atspoguļot mūsdienu sarežģīto laiku un cilvēku pasaules izpratni poētiskajā, emocionāli ekspresīvajā – daiļliteratūras valodā? Kā mūsdienu domāšanas īpatnības izpaužas valodas līdzekļu izmantojumā? Ko nozīmē autora valodas individualitāte? Kā saprotam daiļliteratūras valodas individuālo normu pretstatā (vai saistībā ar) gramatisko valodas normu? Ko īsti valodā nozīmē „literārs” un „neliterārs”? Kā vārda brīvība izpaužas daiļliteratūrā, kāda ir daiļdarba valodas vieta un loma latviešu valodas sistēmā? Tie ir tikai daži valodas un literatūras krustpunkti, par kuriem tiks runāts valodas vakaros.

Šajā gadā uz tikšanos 29. decembrī plānots aicināt Ēriku Hānbergu.  

Ieeja bez maksas.

Satiksme: 10. tramvajs, 25. autobuss līdz pieturai Arkādijas parks, vilciens līdz Torņkalna stacijai.

Precīzāka informācija pa tālruni 67201684 vai e–pastu: velga.licite@valoda.lv