Izmaiņas valodas konsultāciju darbalaikā

Ceturtdien, 30. septembrī,

Latviešu valodas aģentūras

valodas konsultantes

apmeklētājus pieņems līdz plkst. 14.00.

Piedalāmies Latviešu valodas aģentūras rīkotajos populārzinātniskā rakstu krājuma „Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi” 16. numura atvēršanas svētkos.

Savu jautājumu Jūs varat izklāstīt, sūtot vēstuli uz e-pastu konsultacija@valoda.lv.

Atvainojiet par sagādātajām neērtībām.