Tiks izstrādāta interaktīva spēle latviešu valodas apguvei „Latvija drauga acīm”

Latviešu valodas aģentūra, īstenojot Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Atbalsta nodrošināšana pedagogiem, kuri māca latviešu valodu bērniem mazākumtautību pirmsskolas izglītības iestādēs”, izstrādās interaktīvu spēli latviešu valodas apguvei 5-7 gadus veciem bērniem.

   Interaktīvā spēle tiks veidota kā mācību līdzekļu komplekta „Latvija drauga acīm” sastāvdaļa, lai radošā, piedzīvojumiem pilnā un metodiski strukturētā veidā nostiprinātu bērnu valodas zināšanas un paplašinātu vārdu krājumu.

 

Lai sniegtu atbalstu pedagogiem darbam ar mācību līdzekļu komplektu „Latvija drauga acīm” un informētu plašu sabiedrību par interaktīvo spēli, kas būs pieejama bez maksas ikvienam interesentam Latviešu valodas aģentūras mājas lapā www.valoda.lv, visos Latvijas plānošanas reģionos maijā, jūnijā tiks organizēti informatīvi izglītojoši semināri.