Tartu Universitātē tiks aizstāvētas divas disertācijas par lībiešu valodu