Starptautisks valodas konsultantu seminārs „Language consultations: traditions and current trends” („Valodas konsultācijas: tradīcijas un mūsdienu tendences”)