Sākta projekta „Starpkultūru izglītība vecākiem, pedagogiem un skolēniem” īstenošana