Seminārs latviešu valodas kā svešvalodas skolotājiem, kuri strādā ar pieaugušajiem