Sagatavoti visu valodas prasmes līmeņu diagnosticējošie darbi