Rakstu krājumu atvēršanas svētki

Latviešu valodas aģentūra aicina Jūs piedalīties rakstu krājumu „Ceļvedis pedagogiem darbam ar reemigrantu bērniem” un „Ceļvedis vecākiem: ģimenes atgriešanās Latvijā un bērna mācības Latvijas skolā” atvēršanas svētkos 2021. gada 29. aprīlī plkst. 14.00 ZOOM tiešsaistes platformā.

Reģistrēties dalībai tiešsaistes pasākumā varat vietnē: https://www.mitto.me/lva-celvedis/register līdz 2021. gada 29. aprīlim. Visu tālāko informāciju saņemsiet uz reģistrācijā norādīto e-pasta adresi.

 

 

 

Vairāk informācijas: erika.picukane@valoda.lv