Jauns uzziņu materiāls par Latviju ārzemniekiem

Aicinām iepazīties ar jaunu uzziņu materiālu cilvēkiem, kas nupat ieceļojuši Latvijā – informatīvais buklets „Latvija. Informācija ārzemniekiem” izstrādāts kā pielikums „Latviešu-arābu sarunvārdnīcai” (I.Kleinhofa, S.Hašaba, A.Lazareva. LVA, 2017). Šīs vārdnīcas, kā arī informatīvā pielikuma nepieciešamību pamatoja Patvēruma meklētāju, bēgļu un aizsardzības personu, kam piešķirts alternatīvais statuss programmas īstenošana un šo cilvēku uzņemšana Latvijā. Uzziņu materiālu sastādījusi Anta Lazareva, papildinājusi un rediģējusi Dzintra Paegle, bet arābu valodā tulkojusi Ingrīda Kleinhofa un Sausana Hašaba.

Materiāls izstrādāts vispārīgas informācijas iegūšanai par Latvijas valsti. Īsumā ir raksturota Latvijas daba, Latvijas valsts iekārta un vēsture, ārzemnieku tiesības un pienākumi, latviešu tautas sadzīves un kultūras tradīcijas.

Te var atrast informāciju par to, kur un kā atrast dzīvesvietu, kas jāzina, meklējot darbu, kāds ir sabiedriskā transporta piedāvājums, kādas ir atpūtas iespējas, informācija par izglītības ieguvi bērniem, par medicīnas pakalpojumiem u. c. ikdienas dzīves jautājumiem.