Piekļūstamības paziņojums

Latviešu valodas aģentūra (LVA) saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu. Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz tīmekļvieni: https://valoda.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

LVA tīmekļvietne daļēji atbilst MK noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” zemāk minēto neatbilstību dēļ:

  • Tīmekļa vietnē daļai no izvietotiem attēliem trūkst tekstuālā alternatīva (“alt text”);
  • Tīmekļa vietnē veicot teksta izmēra tālummaiņu pie 200%, teksta lasīšanai jāizmanto tā dēvētā “horizontālā” ritināšana.

Iepriekš minētās nepilnības plānots novērst 2022. gadā.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: Piekļūstamības izvērtēšanas protokols.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 01.02.2022. Izvērtēšanu veica LVA.

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, lūdzu izmantot atsauksmēm un saziņai norādītos kontaktus.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, lūdzu sazinieties ar mums agentura@valoda.lv, norādot:

  • Jūsu vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi;
  • saiti uz saturu (URL);
  • formātu, kāds Jums nepieciešams norādītajam saturam.

Mūsu kontaktinformācija:
Tālrunis: 67201680
E-pasts: agentura@valoda.lv
Adrese: Lāčplēša iela 35-5, Rīga, LV-1011

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums sagatavots 04.02.2022.
Šo paziņojumu apstiprināja: Jānis Valdmanis, Latviešu valodas aģentūras direktors.