Pētījuma rezultāti:

Konteksts. Nākotnes vīzija
Konteksts. Komunikācija par izglītības reformu
Skola. Diferencēts atbalsts
Skola. Skolotāja personība
Skola. Latviešu valoda un citi mācību priekšmeti
Stunda. Diskusija
Stunda. Gramatika
Stunda. Teksts
Stunda. Vārdu krājums
Stunda. Mācību stundas fokuss
Stunda. Vērtēšana
Stunda. Metodes
Skolēns. Skolēna personība
Skolēns. Emocijas
Skolēns. Prasmes mācīties