Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi skolotājiem

Cienījamie latviešu valodas skolotāji!

Paldies, pieteikšanās beigusies!

Aicinām piedalīties Latviešu valodas aģentūras organizētajos pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursos

Programma Kursu norises laiks un  vieta Pieteikšanās

1. „Mācīšanās prasmju pilnveide   latviešu valodas stundās”

(6 stundas)

2.„Gramatikas apguve   individualizētas (personalizētas) pieejas kontekstā”

(6 stundas)

Tiešsaistes platforma ZOOM

21.10.2021. 10.00 -15.30

 

 

Tiešsaistes platforma ZOOM

22.10.2021. 10.00 -15.30

Pieteikšanās šeit.

 

 

Pieteikšanās šeit.

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas paredz sniegt ieskatu LVA veiktā pētījuma „Attieksme pret latviešu valodu un tās mācību procesu” secinājumos un ieteikumos mācīšanās prasmju un gramatikas apguves aspektā.

Pedagogiem būs iespēja iepazīties ar pētījumā noskaidrotajām problēmām mācīšanās prasmju, gramatikas apguvē un atbilstošu paņēmienu jēgpilnā izmantošanā gan no skolotāja, gan skolēna skatupunkta. Pedagogiem būs iespēja darbībā un savstarpējā pieredzē pilnveidot prasmes, kā latviešu valodas stundās (7.–12. klase) plānot mācīšanās prasmju un gramatikas apguvi atbilstoši mūsdienu skolēnu vajadzībām un gaidām.

Šajā programmā un tai pievienotajos izdales materiālos īpaša uzmanība tiks pievērsta izpratnei par mācīšanās prasmju pilnveides integrāciju mācību procesā, praktiskiem paņēmieniem mācīšanās prasmju un gramatikas apguvē, uzsverot tās funkcionālo aspektu, aktualizējot skatījumu uz gramatiku kā interesantu un radošu stundas sastāvdaļu mācību procesā, kurā aktīvi piedalās skolēni.

Pedagogiem ir iespēja pieteikties gan vienai, gan abām programmām.

Kursi tiek īstenoti un finansēti no valsts budžeta līdzekļiem un pedagogiem pieejami bez maksas.

 

Kontaktpersona:

LVA Izglītības daļas metodiķe Anita Sniedze

E-pasts: anita.sniedze@valoda.lv

Tālr. (+371) 67350762