Pārdošanā latviešu valodas mācību līdzekļu komplekti 1. un 3. klasei

Cienījamie latviešu valodas skolotāji!

Pārdošanā latviešu valodas mācību līdzekļu komplekts 1. klasei.

Mickeviča, S., Fekļistova, M., Krastiņa, L., Valdmane, L., Vaivade, V., Zariņa, S. Latviešu valoda 1. klasei. Mācību grāmata. Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2023.

Mickeviča, S., Fekļistova, M., Krastiņa, L., Valdmane, L., Vaivade, V., Zariņa, S. Latviešu valoda 1. klasei. Darba burtnīca. Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2023.

Pārdošanā arī latviešu valodas darba burtnīca 3. klasei.

Krastiņa, L., Valdmane, L., Vaivade, V. Latviešu valoda 3. klasei. Darba burtnīca. Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2023.

Latviešu valodas mācību grāmata 3. klasei būs pārdošanā no 1. septembra.

Krastiņa, L., Valdmane, L., Vaivade, V. Latviešu valoda 3. klasei. Mācību grāmata. Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2023.

Latviešu valodas darba burtnīca 7. klasei būs pārdošanā no 4. septembra.

Narmonta, I., Buta, I. Latviešu valoda 7. klasei. Darba burtnīca. Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2023.

Mācību grāmata  Latviešu valoda 7. klasei (autores Inga Narmonta un Inga Buta) iznāks pēc divām nedēļām. Mācību grāmatas 1. un 2. nodaļa tiks ievietotas vietnē www.maciunmacies.valoda.lv 4. septembrī.

Skolotāja grāmatas 1., 3. un 7. klasei  tiks ievietotas vietnē www.maciunmacies.valoda.lv 4. septembrī.

Mācību līdzekļu komplekti ir veidoti atbilstoši pamatizglītības standartam latviešu valodā (Ministru kabineta noteikumi Nr. 747 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem”, 27.11.2018.).

Mācību grāmatas apstiprinātas Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijā 2023. gadā.