Notiks izdevuma “CLIL jeb mācību satura un valodas integrēta apguve: paradigmas maiņa” atvēršanas svētki