Noslēdzies Valodas spēļu klubiņa konkurss „Vasaras salāti”