Noslēdzies Valodas spēļu klubiņa konkurss „Vardulēna Brašuļa dziesmu svētki”