Noslēdzies Valodas spēļu klubiņa konkurss „Raibā pasaule”