Noslēdzies Valodas spēļu klubiņa konkurss „Dzīvnieku pasaulē”