Klajā nācis vieglās valodas metodikas pamatprincipu apguves līdzeklis pedagogiem

Metodiskais materiāls tapis sadarbībā ar Vieglās valodas aģentūru. Tajā ir 9 nodaļas. Katrā nodaļā ietverta teorija un piemēri, kuros vieglās valodas lietojums atbilst vispārizglītojošo skolu skolēniem. Pašpārbaudes uzdevumi katras nodaļas beigās ļauj pedagogiem pārliecināties par pareizu izpratni un nostiprināt apgūto. Materiāls pieejams šeit.

Lai veicas metodikas apguvē un tekstu izveidē!

 

 

Iveta Marševska

Latviešu valodas aģentūras

Izglītības daļas metodiķe

 67350762

iveta.marsevska@valoda.lv