Ministru kabineta Atzinības raksts Vinetai Vaivadei