Metodikas skola diasporas „Pupa”

Latviešu valodas aģentūras metodikas skolas „PUPA” mērķis ir sniegt metodisku atbalstu diasporas skolotājiem latviešu valodas mācīšanā.

2022./2023. mācību gadā metodikas skola “Pupa” aicina diasporas skolotājus pilnveidot zināšanas, gūt un aktīvi dalīties ar pieredzi ikmēneša tīmekļsemināros. Tajos būs iespēja sastapt gan LVA metodiķus, gan pieaicinātus ekspertus, gan kolēģus – diasporas skolotājus. Semināros arī saņemsiet informāciju par LVA jaunumiem.

Metodikas skolas ietvaros notiks 10 tīmekļsemināri:

25. augustā,

22. septembrī,

27. oktobrī,

24. novembrī,

15. decembrī,

26. janvārī,

23. februārī,

23. martā,

27. aprīlī,

18. maijā.

Visi semināri notiks no plkst. 18.00 līdz 20.00 pēc Latvijas laika platformā Zoom.
Saite uz semināru: https://us02web.zoom.us/j/2022177157
Semināra ID: 202 217 7157

Skolotāji, kuri aktīvi iesaistīsies metodikas skolā, kursa noslēgumā saņems LVA apliecinājumu un latviešu valodas mācīšanai noderīgus materiālus.

Kopš 2019. gada metodikas skolas ietvaros veidoti 20 elektroniski izdevumi, no kuriem katrs veltīts kāda mācību procesā nozīmīga temata iepazīšanai, ietverot gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskus piemērus, gan saites uz noderīgiem materiāliem. Izdevumi izmantojami arī turpmāk, un tie pieejami katram interesentam šeit. Turpat atrodami 2021./2022. mācību gadā notikušo tiešsaistes semināru ieraksti.

Kontaktpersona

Linda Krastiņa

linda.krastina@valoda.lv