Metodikas skola diasporas skolotājiem „PUPA” turpina darbu