Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma „Literatūra katram skolēnam”