Liepājas zinātniskajā konferencē par jauniešu valodu