Lībiešu bērnu un jauniešu radošā vasaras skola “Mierlinkizt 2018”