Latvijas bibliotēkas apceļo fotoizstāde “Kļūdies tā, lai citiem prieks”