Latviešu valodas skolotāju radošās darbnīcas Cēsīs, Kokneses un Beverīnas novadā

No 2. līdz 6. augustam Latviešu valodas aģentūra organizē četras latviešu literatūras un citu mākslas jomu priekšmetu skolotāju radošās darbnīcas, kuras tiek finansētas Eiropas Sociālā fonda projekta „Latviešu valodas, literatūras un bilingvālo mācību pedagogu profesionālās kompetences pilnveide”. Divas nometnes notiks Cēsīs, pa vienai Beverīnas un Kokneses novadā.

Radošajās darbnīcās piedalīsies 40 pedagogi no Rīgas un Rīgas rajona skolotāji, 20 skolotāji no Vidzemes reģiona un 20 Zemgales mācībspēki.

Radošo darbnīcu mērķis – nodrošināt latviešu valodas, literatūras un citu mākslas priekšmetu pedagogu profesionālo kompetenci un prasmju atjaunošanu atbilstoši modernizētam mācību saturam un mūsdienīga izglītošanās procesa prasībām.

Literatūras un valodas darbnīcu vadītāji būs filoloģijas zinātņu doktores Ieva Kalniņa un Maija Burima, mākslas zinātņu doktore Līga Ulberte, filozofijas zinātņu doktore Skaidrīte Lasmane, filoloģijas zinātņu doktori Valentīns Lukašēvičs un Ojārs Lāms.

Teātra, saskarsmes, tēlotājmākslas un radošās rakstīšanas darbnīcās ar skolotājiem strādās rakstniece Nora Ikstena, dzejnieks Kārlis Vērdiņš, redaktore Gundega Blumberga, aktieri Inese Laizāne, Gundars Āboliņš un Vilis Daudziņš, mākslinieki Aivars Vīlipsons un Baiba Damberga, psihologi Ilona Luksa un Atis Zakatistovs. 

Precīzāka informācija pa tālruni 27823359, e–pasts: erika.picukane@valoda.lv