Latviešu valodas, literatūras un bilingvālo mācību pedagogu kompetences pilnveide

2010.gada 19.aprīlī Valsts izglītības attīstības aģentūra un Latviešu valodas aģentūra parakstīja vienošanos par Eiropas sociālā fonda projekta  „Latviešu valodas, literatūras un bilingvālo mācību pedagogu profesionālās kompetences pilnveide” (identifikācijas Nr. 1DP/1.2.1.2.3./09/IPIA/VIAA/002) īstenošanu.

Projekta „Latviešu valodas, literatūras un bilingvālo mācību pedagogu profesionālās kompetences pilnveide” mērķis ir nodrošināt pirmsskolas un sākumskolas, latviešu valodas, literatūras un bilingvālo mācību pedagogu profesionālo kompetenci un prasmju atjaunošanu atbilstīgi modernizētam mācību saturam un mūsdienīga izglītošanās procesa prasībām.

Projektā paredzēts sagatavot 630 pirmsskolas un sākumskolas, 2 370 latviešu valodas un literatūras un bilingvālo mācību pedagogus atbilstoši Latviešu valodas aģentūras, kā arī kopīgi ar projekta sadarbības partneriem izstrādātajām tālākizglītības programmām. Pedagogu profesionālā pilnveide notiks gan tradicionālo tālākizglītības kursu formā, gan inovatīvā formā, kas ietvers kombinētas klātienes un tālmācības izglītošanas formas, radošas darbnīcas un pedagogu meistarklases.

Projekta sadarbības partneri ir Latvijas Universitāte, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Daugavpils Universitāte, Liepājas Universitāte un Rīgas Tehniskā universitāte.

Projekta ilgums ir 22 mēneši, un tā īstenošanas vieta – visa Latvija.

Projekta attiecināmo izmaksu kopsumma ir 475 000 lati: 85% (403 750 lati) ir Eiropas Sociālā fonda finansējums un 15% (71 250 lati) ir valsts budžeta finansējums.

Detalizēta informācija pa e-pastu: indra.lapinska@valoda.lv vai tālruni 67350760.

Indras_logo_2_jpg

TooltipRadošo darbnīcu programma
TooltipLektoru atsauksmes
TooltipRadošās darbnīcas