Lai veiksme, panākumi un miers Jūs pavada Jaunajā gadā!

apsveikums

 

 

Latviešu valodas aģentūras darbinieku vārdā

direktors J.Valdmanis