Klajā nācis skolēnu radošo darbu krājums “Dzimtas stāsti. Ar saknēm Latvijā”