“Kas manu tautu dara stipru” – skolēnu veltījums valsts simtgadē Latvijas Radioteātrī