Kādā valodā Tu domā?

Lai sekmētu jauniešu līdzdalību, aktivitāti un stiprinātu jauniešu balsi Eiropā, 2022. gads ir pasludināts par Eiropas Jaunatnes gadu. Arī Latviešu valodas aģentūra (LVA) ir sarūpējusi vairākus izglītojošus pasākumus, kas veltīti diasporas jauniešiem.

LVA direktora vietniece Dace Dalbiņa stāsta: “Pasaulē ir ap simts latviešu skolām, taču, kad diasporas bērni sasniedz 15 vai 16 gadu vecumu, īstenotais neformālās izglītības formāts beidzas. Ir vasaras vidusskola ASV un Austrālijā, tāpat ir Eiropas Vasaras vidusskola, taču šobrīd nav latviskās izglītības piedāvājuma jauniešiem visa gada garumā. Tādēļ LVA meklē jaunus ceļus, lai jaunieši sarunātos latviski par sev nozīmīgām tēmām, stiprinot piederības sajūtu Latvijai un veidojot savstarpējas draudzības.”

Kā pirmo no pasākumiem jauniešiem LVA izsludina sarunu ciklu, kura pirmā saruna “Kādā valodā Tu domā?” notiks tiešsaistē šī gada 24. februārī plkst. 20.00 pēc Latvijas laika. “Jauniešu sarunu telpas” īpašais viesis būs dzejnieks un tīmekļa kultūras medija “Satori” galvenais redaktors Henriks Eliass Zēgners. Iesaisties un piesakies sarunai šeit. Kopā līdz jūnija beigām tiksimies piecas reizes.

Šajā gadā jauniešiem plānoti arī izzinoši tiešsaistes pasākumi par latviešu valodas dialektiem un lībiešu valodu, kā arī jau par tradīciju kļuvušais prāta spēļu turnīrs diasporas komandām “Cietie rieksti latviešiem pasaulē”.

 

Vairāk informācijas:

Liene Valdmane, Latviešu valodas aģentūras metodiķe

liene.valdmane@gmail.com

www.valoda.lv

www.maciunmacies.lv

www.facebook.com/LVAdiaspora