Kuru personvārdu pamatā ir latviešu vārds ar nozīmi 'skats'?

 • Aina, Ainis [pareizi] (71%, 71)
 • Skaidrīte, Skaidris (18%, 18)
 • Vizma, Vizulis (10%, 10)
 • Ženija, Žurita, Žanis (1%, 1)

Balsotāju skaits: 100

Sākuma datums: 12. aprīlis, 2021 @ 10:34
Beigu datums: Bez termiņa

7. aprīlis ir Pasaules veselības diena. Vēlot veselību, mēs lietojam dažādus frazeoloģismus. Kura frāze tomēr nav dzirdēta?

 • Esi vesels kā pimberis! (48%, 38)
 • Esi vesels kā ēzelis! [pareizi] (29%, 23)
 • Esi vesels kā rutks/kā ābols/kā pūpols! (18%, 14)
 • Esi vesels kā zirgs! (5%, 4)

Balsotāju skaits: 79

Sākuma datums: 6. aprīlis, 2021 @ 11:08
Beigu datums: Bez termiņa

Kurš no šiem ēdieniem nav dēvējams par Lieldienu maizi?

 • Babka (40%, 40)
 • Pasha [pareizi] (31%, 31)
 • Apaļš pīrāgs (21%, 21)
 • Kuličs (8%, 8)

Balsotāju skaits: 100

Sākuma datums: 29. marts, 2021 @ 12:10
Beigu datums: Bez termiņa

25. marts ir Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena. Ar kuru no šiem jēdzieniem saistāmi vēsturiskie notikumi:

 • ar visiem minētajiem [pareizi] (75%, 55)
 • represijas (14%, 10)
 • ne ar vienu no šiem vārdiem (3%, 2)
 • "bīstamo elementu" deportācija (3%, 2)
 • nacionālistu ģimeņu izsūtīšana (3%, 2)
 • masveida iznīcināšana (1%, 1)
 • lielais terors (1%, 1)
 • NKVD nacionālās operācijas (0%, 0)

Balsotāju skaits: 73

Sākuma datums: 22. marts, 2021 @ 13:21
Beigu datums: Bez termiņa

Kas ir pavasara katars?

 • 1. Garīga attīrīšanās. (47%, 33)
 • 2. Infekciju slimība. [pareizi] (33%, 23)
 • 4. Skolēna sajūsma par pavasara brīvlaiku. (13%, 9)
 • 3. Katrs no mums pavasarī. (7%, 5)

Balsotāju skaits: 70

Sākuma datums: 15. marts, 2021 @ 10:08
Beigu datums: Bez termiņa

Kā ir pareizi?

 • Ne ar vienu nevēlos strīdēties. [pareizi] (82%, 128)
 • Nearvienu nevēlos strīdēties. (11%, 17)
 • Ne arvienu nevēlos strīdēties. (7%, 11)

Balsotāju skaits: 156

Sākuma datums: 8. marts, 2021 @ 10:25
Beigu datums: Bez termiņa

Kā mūsdienās svešvārdā sauc kinofilmas kadra uzņēmumu?

 • - dublis (61%, 100)
 • - dubls [pareizi] (36%, 59)
 • - dublss (3%, 6)

Balsotāju skaits: 165

Sākuma datums: 1. marts, 2021 @ 12:34
Beigu datums: Bez termiņa

Kurš valodnieks darinājis vārdus "izcils", "labestība", "neklātiene", "šķirklis", "teicamnieks"?

 • Jānis Endzelīns [pareizi] (66%, 61)
 • Kārlis Mīlenbahs (24%, 22)
 • Edīte Hauzenberga-Šturma (8%, 7)
 • Alvils Augstkalns (2%, 3)

Balsotāju skaits: 93

Sākuma datums: 22. februāris, 2021 @ 11:56
Beigu datums: Bez termiņa

Kurš datuma pieraksta variants ir pareizs?

 • 15.02.2021. [pareizi] (63%, 122)
 • abi varianti pareizi (20%, 38)
 • 15.02.2021 (17%, 34)

Balsotāju skaits: 194

Sākuma datums: 15. februāris, 2021 @ 10:13
Beigu datums: Bez termiņa

„Cilvēks dzeju raksta, kad viņš mīl. Iemīlējies cilvēks raksta dzeju, neiemīlējies – prozu. Es nezinu, cik šī formula atbilst citiem, bet es sevī to izjūtu.” Kurš ir šo vārdu autors?

 • Viks [pareizi] (55%, 46)
 • Jānis Ziemeļnieks (22%, 18)
 • Aleksandrs Čaks (13%, 11)
 • Rainis (10%, 8)

Balsotāju skaits: 83

Sākuma datums: 8. februāris, 2021 @ 14:59
Beigu datums: Bez termiņa