Vai Tu savu latviskāko vārdu jau iesniedzi (vietnē vards.valoda.lv)?

 • (38%, 6)
 • (31%, 5)
 • Vēl nevaru izlemt, kuru vārdu iesniegt (25%, 4)
 • Tūlīt to izdarīšu (6%, 1)

Balsotāju skaits: 16

Sākuma datums: 19. oktobris, 2020 @ 09:58
Beigu datums: Bez termiņa

Epatāža, epatējošs… Kura atbilde neatbilst vārda skaidrojumam?

 • Tīruma tītenis (apvidvārds). [pareizi] (52%, 43)
 • Uzmanības piesaistīšana šokējot, izaicinot. (16%, 13)
 • Skandaloza, neierasta uzvedība. (11%, 9)
 • ‘Pārsteigt’ (fr. val.). (11%, 9)
 • Postmoderni stilīgs izgājiens. (10%, 8)

Balsotāju skaits: 82

Sākuma datums: 12. oktobris, 2020 @ 10:25
Beigu datums: Bez termiņa

Kā vienā vārdā varam nosaukt mācīšanās un audzināšanas speciālistu, vienkārši izcilu speciālistu, cilvēku, no kā mācās?

 • Visos vārdos [pareizi] (49%, 61)
 • Pedagogs (21%, 26)
 • Skolotājs (19%, 23)
 • Skolmeistars (nov.) (8%, 10)
 • Neviens neatbilst (3%, 4)

Balsotāju skaits: 124

Sākuma datums: 5. oktobris, 2020 @ 11:48
Beigu datums: Bez termiņa

Kas ir miķelīši, miķelītes?

 • Rudens ziedi (ziemasteres). [pareizi] (78%, 122)
 • Miķeļa bērni. (12%, 19)
 • Miķeļdienas nosaukums. (10%, 16)

Balsotāju skaits: 157

Sākuma datums: 28. septembris, 2020 @ 12:28
Beigu datums: Bez termiņa

Kurā rindā apkopoti vienas nozīmes vārdi, jēdzieni?

 • nevienā [pareizi] (37%, 45)
 • darba diena, darbadiena un darbdiena (27%, 33)
 • visās (25%, 31)
 • mājas darbs un mājasdarbs (7%, 9)
 • darba vieta un darbavieta (4%, 5)

Balsotāju skaits: 123

Sākuma datums: 21. septembris, 2020 @ 09:45
Beigu datums: Bez termiņa

Ko neapzīmē ar lietvārdu „krāts”?

 • upes gultni (27%, 29)
 • krātiņu (18%, 19)
 • peļu slazdu [pareizi] (15%, 16)
 • no koka veidotu novietni, mītni, kurā ievieto bišu māti pirms nometināšanas jaunā bišu saimē (11%, 12)
 • cietuma kameru (11%, 12)
 • tabakas dozi (10%, 11)
 • caurumotu koka kasti dzīvu zivju glabāšanai ūdenī (8%, 8)

Balsotāju skaits: 107

Sākuma datums: 14. septembris, 2020 @ 09:25
Beigu datums: Bez termiņa

Kāda ir svešvārda "raritāte" nozīme?

 • retums [pareizi] (80%, 97)
 • vienlīdzība (10%, 12)
 • savdabīgums (9%, 11)
 • atkārtošana (1%, 2)

Balsotāju skaits: 122

Sākuma datums: 7. septembris, 2020 @ 12:09
Beigu datums: Bez termiņa

Dar' man, tēvis, pastaliņas,/ Pērc man staltu cepurīt',/ Šuj man svārkus, māmuliņa:/ Skolā ieti man gribas! Kurš dzejnieks ir šo rindu autors?

 • Auseklis [pareizi] (72%, 69)
 • Fricis Bārda (13%, 12)
 • Kārlis Baumanis (9%, 9)
 • Rainis (6%, 6)

Balsotāju skaits: 96

Sākuma datums: 31. augusts, 2020 @ 13:54
Beigu datums: Bez termiņa

Kurā teikumā ievērota pareiza interpunkcija?

 • Ak tu tavu prieku! [pareizi] (34%, 47)
 • Ak, tu, tavu prieku! (25%, 35)
 • Ak tu, tavu prieku! (24%, 33)
 • Ak, tu tavu prieku! (17%, 23)

Balsotāju skaits: 138

Sākuma datums: 24. augusts, 2020 @ 11:40
Beigu datums: Bez termiņa

Kura ir viena no vārda "splīns" nozīmēm?

 • untumainība [pareizi] (71%, 35)
 • miegainība (12%, 6)
 • jutība (10%, 5)
 • laipnība (7%, 3)

Balsotāju skaits: 49

Sākuma datums: 19. augusts, 2020 @ 08:52
Beigu datums: Bez termiņa