Ko nozīmē frazeoloģisms „kā suns uz siena kaudzes”?

 • Nenovīdīgs [pareizi] (71%, 58)
 • Lepns (18%, 15)
 • Neveikls (11%, 9)

Balsotāju skaits: 82

Sākuma datums: 8. jūlijs, 2024 @ 08:41
Beigu datums: Bez termiņa

Kāda ir latviskā atbilsme vārdam „multitasking”?

 • Daudzdarbība [pareizi] (71%, 44)
 • Daudzuzdeve (19%, 12)
 • Daudzslodze (10%, 6)

Balsotāju skaits: 62

Sākuma datums: 1. jūlijs, 2024 @ 09:14
Beigu datums: Bez termiņa

Kas ir „ijāns”?  

 • Vārda Jānis anagramma [pareizi] (51%, 21)
 • Jāņu rīta nosaukums Kurzemē (34%, 14)
 • Vārda Jānis teleskopējums (15%, 6)

Balsotāju skaits: 41

Sākuma datums: 25. jūnijs, 2024 @ 09:22
Beigu datums: Bez termiņa

Meitenes aiz muguras klusi ķiķina jeb…

 • grudzina [pareizi] (72%, 61)
 • diebj (15%, 13)
 • biļļā (13%, 11)

Balsotāju skaits: 85

Sākuma datums: 17. jūnijs, 2024 @ 08:51
Beigu datums: Bez termiņa

Vairāki politiķi nav ieguvuši vajadzīgo balsu skaitu un palikuši…

 • jaņos [pareizi] (54%, 44)
 • jaņķos (22%, 18)
 • jāņos (15%, 12)
 • jāņogās (9%, 7)

Balsotāju skaits: 81

Sākuma datums: 10. jūnijs, 2024 @ 09:15
Beigu datums: Bez termiņa

Jūnijs ir ziedu mēnesis jeb…

 • puķu mēnesis (58%, 29)
 • papuves mēnesis [pareizi] (18%, 9)
 • lapu mēnesis (14%, 7)
 • gulenes mēnesis (10%, 5)

Balsotāju skaits: 50

Sākuma datums: 3. jūnijs, 2024 @ 08:32
Beigu datums: Bez termiņa

Cik cilvēku Latvijā 2024. gadā ir nokārtojuši Eiropas eksāmenu?

 • 59 777 (72%, 140)
 • 55 169 [pareizi] (18%, 36)
 • 16 140 (10%, 19)

Balsotāju skaits: 195

Sākuma datums: 27. maijs, 2024 @ 09:41
Beigu datums: Bez termiņa

Cik latviešu valodas tulkotāju strādā Eiropas Savienības iestādēs?

 • Apmēram 25. (84%, 271)
 • Apmēram 150; [pareizi] (14%, 45)
 • Apmēram 1000; (2%, 7)

Balsotāju skaits: 323

Sākuma datums: 20. maijs, 2024 @ 09:38
Beigu datums: Bez termiņa

Par kādu Latvijas tradicionālo ēdienu Eiropas Savienībā ir izdota īpaša regula visās Eiropas Savienības 24 valodās, ar kuru nosaka šī ēdiena pagatavošanas recepti?

 • Par sklandrausi; [pareizi] (60%, 36)
 • Par maizes zupu; (33%, 20)
 • Par cūkgaļas karbonādi. (7%, 4)

Balsotāju skaits: 60

Sākuma datums: 13. maijs, 2024 @ 11:35
Beigu datums: Bez termiņa

Cik lappušu 2023. gadā Eiropas Komisijas rakstiskās tulkošanas dienests iztulkoja latviešu valodā?

 • 100 631 [pareizi] (55%, 18)
 • 10 631 (42%, 14)
 • 1631 (3%, 1)

Balsotāju skaits: 33

Sākuma datums: 6. maijs, 2024 @ 23:44
Beigu datums: Bez termiņa