Jauna grāmata par vispārīgās valodniecības jautājumiem

Ievads_valodniecb

 

Lai studentiem, pedagogiem un jebkuram interesentam piedāvātu jaunu mācību līdzekli vispārīgās valodniecības jomā, kurā mūsdienu valodniecības jautājumi tiktu atspoguļoti plašākā kontekstā, Latviešu valodas aģentūra 2009. gadā atbalstīja projektu konkursā „Valsts valodas attīstība” apgāda „Zinātne” pieteikto vācu valodnieka H. Fātera grāmatas „Ievads valodniecībā” tulkojumu latviešu valodā.

 

Nupat 2010. gada nogalē minētā grāmata I.Balodes tulkojumā pabeigta un izdota. Kā norādīts tulkotājas priekšvārdā, informācija pielāgota latviešu lasītāja interesēm – iekļauti papildu komentāri, terminu skaidrojumi, pievienotas atsauces uz latviešu valodniecībā pierastajiem skaidrojumiem. Šī darba īstenošanā daudz darba ieguldījušas valodnieces I. Lokmane, A. Kalnača (Latvijas Universitāte), D. Lele-Rozentāle (Ventspils Augstskola) u.c.

Grāmatas ievadvārdos latviešu lasītājam Ķelnes Universitātes profesors H. Fāters skaidro: „Grāmatas koncepcija ir šāda: vispārīgam ievadam, kurā skaidroti valodniecības mērķi, seko nodaļas, kurās atspoguļotas valodniecības pamatnozares – jomas, ar kurām nodarbojas tikai lingvistika. Tām pieslejas nodaļas, kurās raksturotas starpnozaru disciplīnas, proti, psiholingvistika, sociolingvistika un teksta lingvistika.”

Latviešu valodas aģentūra cer, ka sadarbībā ar Latvijas Universitāti un tulkojuma tapšanā iesaistīto cilvēku atsaucību, 2011. gadā izdosies noorganizēt valodnieka profesora H. Fātera vieslekcijas Latvijas augstskolās Rīgā, Daugavpilī un Liepājā.

Cerams, ka minētais izdevums kļūs par nozīmīgu pienesumu humanitāro studiju jomā un būs vērtīgs izziņas avots daudziem interesentiem.

 

{attachments 455}