Jāni Kukaini pieminot…

Šī gada 15. septembris mūs pārsteidza ar rudenīgi aukstu ziņu – mūžības lidojumā devies ilggadējais Pasaules Brīvo latviešu vadītājs, aktīvs trimdas latviešu sabiedriskais darbinieks Jānis Kukainis (1943–2021).

Latviešu valodas aģentūras direktora vietniece, Izglītības daļas vadītāja Dace Dalbiņa dalās savos atvadu vārdos: „Jānis Kukainis bija latvisku vērtību cilvēks, ko apliecināja viņa darbi. Vārdos viņš nereti bija strups, runāja tieši un atklāti, bez daiļrunības līkločiem. Dotais vārds vienmēr tika turēts.

Viņš prata pārliecināt, aizstāvēt savu viedokli. Nekad nebija savtīgu iemeslu vai slēptu motīvu. Harismātiska personība. Vienlaikus ļoti silts un sirsnīgs cilvēks ģimenē un draugu lokā. Kad smējās, gribējās pievienoties, kad dusmojās, tad dimdināja kā pērkons.

Jānis Kukainis bija īstens Latvijas aizstāvis. Mīlēja Latviju tādu, kāda tā ir, un darīja visu, lai dzīve Latvijā būtu drošāka, labāka, lai šeit attīstītos demokrātiskas vērtības. Ar savu darbību vairoja Latvijas pazinēju, atbalstītāju un draugu pulku pasaulē.”

Latviešu valodas aģentūra ir dziļi pateicīga Jānim Kukainim par kopīgi ieto ceļu un izsaka līdzjūtību tuviniekiem un līdzgaitniekiem.