Izveidota „Latviešu valodas apguves programma jauniebraucējiem”