Iznācis Igauņu un somugru valodniecības žurnāla (ESUKA – JEFUL) speciālnumurs, veltīts lībiešu valodai