Izmaiņas valodas konsultāciju sniegšanā ceturtdien, 11. aprīlī

Ceturtdien, 11. aprīlī,

Latviešu valodas aģentūras

valodas konsultantes

apmeklētājus nepieņems un konsultācijas pa tālruni nesniegs līdz plkst. 12.00.

Piedalāmies Valsts administrācijas skolas rīkotajā seminārā.

Savu jautājumu Jūs varat izklāstīt, sūtot vēstuli uz e-pasta adresi konsultacija@valoda.lv.