Izdots metodiskais līdzeklis „Latviešu valodas prasmes līmeņi. C1–C2. Vadlīnijas”