Izdota grāmata „Literārā valoda un normas lingvistiskajā praksē: Eiropas pieredze un tradīcijas“