Izdota grāmata „CLIL jeb mācību satura un valodas integrēta apguve: paradigmas maiņa”