Iespēja pieteikties meistarklasē „Atbalsts matemātikas skolotājiem pārejai uz mācībām latviešu valodā”