ESF projekta ”Latviešu valodas, literatūras un bilingvālo mācību pedagogu profesionālās kompetences pilnveide” 2010. gada rezultāti

Cienījamie skolotāji!

Esam apkopojuši ESF projekta ”Latviešu valodas, literatūras un bilingvālo mācību pedagogu profesionālās kompetences pilnveide” 2010. gada rezultātus. 2010. gadā projektā tika izveidotas 35 jaunas dažāda apjoma (no 12 līdz 120 stundām) pedagogu profesionālās pilnveides programmas. Mūsu tālākizglītības kursus un skolotāju radošās darbnīcas apmeklējuši 1326 skolotāji visos Latvijas reģionos.

Sirsnīgs paldies visiem mūsu sadarbības partneriem: Latvijas pilsētu un novadu tālākizglītības kursu organizatoriem un pārvalžu vadītājiem, Latvijas skolu direktoriem, kuri laipni atvēlēja savas skolas telpas kursu norisei, Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijai, metodisko apvienību vadītājiem par ieinteresētību, atsaucību un darbīgumu. Lepojamies ar mūsu kursu vadītājiem, gan Latvijas augstskolu pasniedzējiem, gan pedagogiem praktiķiem, kuri atrada laiku un iespēju dalīties savā pieredzē un zināšanās ar saviem kolēģiem.

Īpaša pateicība mūsu skolotājiem, gan tiem, kas mūsu aģentūras rīkotos pasākumus apmeklē jau gadiem, gan tiem, kuri projektā iesaistījušies pirmoreiz. Jūsu pateicības vārdi un arī praktiskie ieteikumi mūs iepriecina un lieti noder turpmākajā darbā.

LVA projekts turpinās līdz 2012. gada vasarai, tāpēc ceram uz veiksmīgu sadarbību arī turpmāk. Atvainojamies tiem skolotājiem, kuriem bija ilgi jāgaida uz kursiem, bet nebijām rēķinājušies ar tik lielu pieprasījumu (īpaši jāatzīmē pirmsskolas un sākumskolas skolotāju milzīgā ieinteresētība). Projekta laikā centīsimies apmierināt visu ieinteresēto skolotāju vēlmi izglītoties.

Lūgums visiem skolotājiem pievērst uzmanību tam, ka darbību sākuši vēl divi pedagogu tālākizglītības projekti: Latvijas Universitātes projekts „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide” un VISC projekts „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība”. Lūdzam rūpīgi izvērtēt visu trīs projektu piedāvājumu, jo priekšroka dalībai LVA projektā būs tiem skolotājiem, kuri pirmoreiz šajos projektos būs kursu vai nometņu dalībnieki.

Detalizētāku informāciju var iegūt pa tālr. 67350762 vai rakstot uz e-pasta adresi anita.sniedze@valoda.lv

Kontaktpersona: LVA metodiķe Anita Sniedze