Diasporas skolotāji gatavojas rudens svētkiem un pēta Sēlijas tradīcijas