Daudz laimes dzimšanas dienā, Latvija!

“Latvija ir dzimusi tumšā gadalaikā – novembrī, tāpēc mums ir vajadzīgi gaismas apliecinājumi ar svecēm, lāpu liesmām, svētku salūtu un kopā būšanu, kas rada vienotības sajūtu un ticību Latvijas nākotnei. Ir daudz notikumu, kuros pietiktu tikai ar mūsu līdzdalību, lai mēs paši sev apliecinātu un atgādinātu – esam tauta, kurai ir sava valsts un valoda. 

 

Kamēr vien mēs esam dzīvi, mums ir kājas un rokas, varam kustēties, runāt un cīnīties par sevi un to varam darīt arī par tiem, kas paši vairs nav spējīgi, mums ir jācīnās. Mums ir jāpastāv par sevi, jānosargā sava valsts, jānotur kopā tauta, jārunā latviski, lai mūsu valoda nepazustu,” raksta Evita Hibšmane no Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas, kuras teiktajam pievienojas arī Latviešu valodas aģentūra. 

Saules mūžu Latvijai!