Darbīgā gaisotnē aizvadīts LVA tālākizglītotāju profesionālās pilnveides seminārs