Aicinām piedalīties pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursos

Pedagogi, kuri īsteno mācību saturu lingvistiski neviendabīgā vidē!

Paldies par Jūsu atsaucību! Pieteikšanās beigusies.

Aicinām piedalīties Latviešu valodas aģentūras organizētajos pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursos, lai palīdzētu pedagogiem un bērniem sekmīgāk sagatavoties pārejai uz mācībām latviešu valodā.

Programma

 

Kursu norises laiks Kursu norises vieta
“Kā mācīt un mācīties latviešu valodu aktīvā darbībā un sadarbībā” (24 stundas) 14.06.2021.plkst.13.00-17.00;

15.06.2021.plkst.13.00-17.00

17.06.2021.plkst.9.00-12.00

21.06.2021.plkst.9.00 – 13.30

Attālināti Zoom tiešsaite

Kursu dalībnieki aktualizēs prasmes par daudzveidīgām visu valodas prasmju pilnveides iespējām dažādu mācību priekšmetu apguvē, pozitīvas un atbalstošas vides nozīmei valodas apguves procesā, kā arī tiks aplūkotas dažādas sadarbības formas (skolēns – pedagogs – vecāki) un to pilnveides iespējas. Pedagogiem būs iespēja iepazīties ar labās prakses piemēriem, tādējādi tiks nodrošināta iespēja uzzināt un mācīties pielietot savā profesionālajā darbībā aktuālas metodes un paņēmienus, kas atvieglos jaunās mācību pieejas ieviešanu. Programmas saturs un piedāvātās darbības veicinās prasmi organizēt inovatīvu mācību procesu, kurš ieinteresēs skolēnus un radīs iespēju viņiem apgūt dzīvei noderīgas prasmes un iemaņas.

Pieteikuma e-vēstulē sniedziet šādu informāciju par sevi:

Dalībnieka vārds, uzvārds Darbavietas nosaukums E-pasts Tālruņa  numurs

Kursi tiek īstenoti un finansēti Eiropas Sociālā fonda projektā „Kompetenču pieeja mācību saturā” (līgums Nr. 8.3.1.1/16/1/002).

Lūdzam pieteikties dalībai kursos, sūtot informāciju par sevi uz e-pastu aivita.kutre@valoda.lv

25722083

 

Kontaktpersona:

LVA Izglītības daļas metodiķe Anita Sniedze

E-pasts: anita.sniedze@valoda.lv

Tālr. (+371) 67350762