Skolotājiem iespēja piedalīties kursos

Aicinām latviešu valodas kā svešvalodas skolotājus, kuri māca latviešu valodu pieaugušajiem, piedalīties attālinātajos profesionālās kompetences pilnveides kursos*

Latviešu valodas aģentūras organizē četrus 12 stundu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus latviešu valodas kā svešvalodas skolotājiem, kuri māca latviešu valodu pieaugušajiem:

Kursu programmas

(12 stundas)

Tālākizglītotāji Klātiene

(Rīga, Centra rajons; pirms kursiem tiks nosūtīta precizēta adrese)

Tiešsaiste Papildinformācija Pieteikuma anketa

ŠEIT:

Kā sākt mācīt latviešu valodu  kā svešvalodu, arī jauniebraucējiem no Ukrainas u.c. valstīm. 4 valodas mācīšanas prasmju vienlaicīga apguve. Teorija un prakse. (pieaugušo skolotājiem, kas sāk mācīt latviešu valodu). Ilze Gaigala,

Vija Ziemele

14.06.2022.  10.00–14.30

15.06.2022.  10.00–14.30

 

14.06.2022.  10.00–14.30

15.06.2022.  10.00–14.30

Atkarībā no dalībnieku vairākuma izvēles kurss notiks klātienē vai tiešsaistē (skat. pieteikuma anketu) Pieteikuma anketa

ŠEIT.

Kā sākt mācīt latviešu valodu kā svešvalodu ar vai bez priekšzināšanām latviešu valodas prasmes A līmenī. (pieaugušo latviešu valodu skolotājiem ar pieredzi). Zaiga Dzene,

Irēna Oše,

Līga Šilova,

Baiba Lāma

2022. gada augusta otrajā pusē, datums tiks precizēts 04.07.2022. 10.00–14.30

05.07.2022. 10.00–14.30

Paredzēti 2 kursi – viens klātienē un otrs tiešsaistē Pieteikuma anketa

ŠEIT.

 

Kā nokļūt no punkta A līdz punktam B jeb valoddarbības prasmju pilnveide B līmenī. Inguna Buta,

Inga Narmonta,

Sandra Stašāne

06.06.2022. 9.00–13.30

07.06.2022. 9.00–13.30

06.06.2022. 14.30–19.00

07.06.2022. 14.30–19.00

Paredzēti 2 kursi – viens klātienē un otrs tiešsaistē Pieteikuma anketa

ŠEIT.

Valodas mācīšanas metodika latviešu valodas prasmes C līmenī. Maija Burima,

Ilona Bohāne,

Inese Valtere,

Iveta Lukaševiča

2022. gada augusta otrajā pusē, datums tiks precizēts Paredzēts viens kurss tiešsaistē Pieteikuma anketa

ŠEIT.

*Kursi tiek finansēti no valsts budžeta līdzekļiem.

Pieteikšanās līdz 2022. gada 4. jūnijam.

Kontaktpersona:

LVA Izglītības daļas metodiķe Iveta Marševska

E-pasts: iveta.marsevska@valoda.lv

Tālr. 67350762 vai 22843589